Zahradní slavnost na podporu Ukrajiny

Základní škola Antonína Čermáka, Praha 6, pořádala dne 2.6.2022 na svém sportovišti Zahradní slavnost na podporu Ukrajiny. V rámci programu vystoupily děti a učitelé ZŠ, včetně místního improvizovaného sboru ukrajinských dětí, dále  taneční škola Ivy Langerové a další. Jako hosté se přidali mladí ukrajinští sólisté, vystupující v rámci programů pořádaných Domem národnostních menšin, který rovněž zajistil technickou podporu akce. Program podpořilo přibližně 600 dětí a rodičů, výnos z prodeje drobných dárečků budě věnován Ukrajině.   Fotogalerie
Zveřejněno: 03.06.2022 – Pavel Syrůček
Vytisknout