Chorvatská národnostní menšina

K chorvatské národnosti se v Praze podle posledního sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo 423 osob.

Historie usídlení Chorvatů v českých zemích se odvíjí již od konce 16. století, kdy do českých zemí přišli Chorvaté prchající z Balkánu před expanzí Osmanské říše. Místem největší koncentrace obyvatel, kteří se hlásí k chorvatské národnostní menšině, je jižní Morava. Po únoru 1948 byli z moravskorakouského pohraničí násilně vysídlení a rozptýleně rozmístěni na střední Moravu. 

Na území hl. m. Prahy není dosud plně využita možnost spolupráce Chorvatů s orgány samosprávy z důvodů nízkého počtu osob, kteří se hlásí k chorvatské národnostní menšině. V současné době není touto národnostní menšinou vyvíjena aktivní spolková činnost.

Aktivity

Na území hl. m. Prahy je zastoupení chorvatské národnostní menšiny málo početné, což se odráží i ve spolkové aktivitě. Spíše se vyskytují národnostně méně vyprofilované organizace, které sdružují občany z bývalé Jugoslávie.

Organizace

Česko – chorvatská společnost – organizace se zaěřuje na výuku chorvatského jazyka, realizuje výstavy, koncerty, přednášky, zaměřuje se i na publikační činnost a spolupracuje rovněž s DNM).

Chorvatský kulturní klub Praha– organizace v současné době nevyvíjí spolupráci s DNM, ani s hl. m. Prahou.

Zveřejněno: 09.09.2020 – administrator
Vytisknout