Legislativní dokumenty (mezinárodní, národní)

OSN – ochrana lidských práv (přehled)

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/vse-o-osn-lidska-prava.pdf


Antidiskriminační zákon

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z198_2009


Listina základních práv a svobod

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html


OSN – ochrana lidských práv

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/vse-o-osn-lidska-prava.pdf


Evropská úmluva o ochraně lidských práv

http://www.echr.coe.int/documents/convention_ces.pdf


Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/ramcova-umluva-o-ochrane-narodnostnich-mensin-6912/


Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/evropska-charta-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-17547


Antidiskriminační zákon

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z198_2009


Ústava České republiky


https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/vladni-dokumenty/ustava_2.pdf


Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-273


Ústavní ochrana národnostních menšin v ČR – přehled

http://www.ius-wiki.eu/ustavni-pravo/pfuk/ustavko/zkouska/otazka-47


Rada Vlády pro národnostní menšiny

Rada Vlády o stavu národnostních menšin 2015

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/


Platný statut
 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/141120_iii_statut_rada_nm_zmena_listopad.pdf


Jednací řád

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/jednaci-rad-rnm.pdf


Zprávy o stavu národnostních menšin v České republice za roky 2015, 2014 …

https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=125

Zveřejněno: 09.09.2020 – administrator
Vytisknout