Menšiny

Vymezení subjektů zainteresovaných na činnosti DNM HMP a vymezení jejich vztahu k DNM HMP

Národnostní menšiny

V souvislosti s dislokací v DNM HMP je důležitou otázkou vymezení pojmu národnostní menšina. Hl. m. Praha vychází ze Zákona o právech národnostních menšin. Podle něj i podle Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám mají zajištěno místo v DNM HMP tyto národnostní menšiny.

Podle tohoto rozdělení se již národnostní menšiny zastoupené v komisi RHMP na svém jednání v březnu 2003 rozhodli o počtu přidělených míst pro své kanceláře následujícím způsobem: Každá národnostní menšina má k dispozici dvě místnosti. Dále se mohou účastnit svými aktivitami ve společenských místnostech DNM HMP.

Občanská sdružení národnostních menšin

Občanská sdružení národnostních menšin vymezujeme jako u Ministerstva vnitra řádně zaregistrované subjekty, které prokazatelně a dlouhodobě vyvíjejí svoji činnost a ve vztahu k Praze jsou aktivními a spolupracujícími, realizují své projekty v rámci Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin a mají prokazatelné výsledky podílející se i na propagaci pozitivních výsledků politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám. Tyto subjekty mají prokazatelně právo participovat na činnosti DNM HMP. Z toho však nevyplývá automaticky jejich právo na umístění v objektu. Dislokace byla výsledkem konsensu, na němž se jednotlivá občanská sdružení národnostních menšin domluvila mezi sebou. K tomu, aby národnostní menšiny mohly užívat prostor DNM HMP, měly předložit zápis o jednání s občanskými sdruženími své národnostní menšiny, kde bylo podrobně uvedeno vymezení účasti jednotlivých subjektů té které národnostní menšiny v DNM HMP, což bylo východiskem pro konkretizování těchto vztahů ve smlouvě o spolupráci subjektů té které národnostní menšiny s hl. m. Prahou.

Občanská sdružení integrujících se cizinců spolupracujících s HMP

Občanská sdružení integrujících se cizinců vymezujeme jako zaregistrovaná občanská sdružení, prosazující zájmy integrace cizinců v České republice. S těmito sdruženími může DNM HMP spolupracovat při vytváření multikulturních programů, avšak vždy jen podle možností kapacitních a organizačních, které zařízení má a na základě souhlasu radního pro oblast sociální péče, bytové politiky a národnostních menšin.

 

Občanská sdružení majority zaměřená na multikulturní a interkulturní aktivity

Občanská sdružení zaměřená na multikulturní a interkulturní aktivity vymezujeme jako zaregistrovaná občanská sdružení, prosazující zájmy multikulturní a interkulturní výchovy a vzdělávání v České republice. Ve vztahu k DNM HMP jsou vítány programy těchto sdružení, především těch, s nimiž Praha již dříve dlouhodobě spolupracovala. S těmito sdruženími může DNM HMP spolupracovat při vytváření multikulturních programů, avšak vždy jen podle možnosti kapacitních a organizačních, které zařízení má a na základě souhlasu organizační rady, resp. Komise RHMP pro oblast národnostních menšin na území HMP.

Pražské školy

V souvislosti s tím, že DNM HMP má v podmínkách své činnosti jako jednu z dominantních podmínek zaměření na děti a mládež, je logická spolupráce s pražskými školami v oblasti multikulturní výchovy. V tomto smyslu slouží DNM HMP jako konkrétní kulturní centrum, kde se žáci pražských škol budou moci setkávat s národnostními menšinami i participovat s nimi na tvorbě a realizaci programů. Při tom je nezbytná spolupráce s odborem školství hl. m. Prahy a odbory školství na jednotlivých městských částech.

Rozdělení místností pro jednotlivé národnostní menšiny

Místnosti byly přiděleny podle následujícího klíče: podle abecedy od prvního do čtvrtého poschodí. Z 24 místností bylo rozděleno 22 místností pro 11 národnostních menšin. 2 kanceláře, na které má právo chorvatská národnostní menšina budou v rezervě, možno je použít jako archiv DNM HMP. Důvodem je, že chorvatská národnostní menšina přes náš dlouhodobý zájem o spolupráci tuto snahu neopětovala.

Bulharská národnostní menšina: 408, 409
Garant, pověřený k podpisu smlouvy: Ing. Petr Popov
Další osoby v kancelářích: Ing. Petr Popov, JUDr. Vitko Vitkov, Jordan Balurov, Mgr. Maria Zacharieva.

Maďarská národnostní menšina: 308, 309
Vedoucí kanceláří, garant: Jaroslav Fiala
Další osoby v kancelářích: Jaroslav Fiala, Magda Šmejkalová

Německá národnostní menšina: 205, 206
Garant a osoba pověřená k podpisu smlouvy: Irena Nováková
Další osoby v kancelářích: Irena Nováková, Dieter Glogowski, Liběna Glogowski, František Anděl, Margit Řehoříková, Roman Kopřiva, Gerhard Streubel

Polská národnostní menšina: 306, 307
Osoba pověřená podpisem smlouvy: Michal Chrząstowski
Osoba zodpovědná za kanceláře: Andrzej Magala
Další osoby v kancelářích: Ing.arch. Bibiana Ach-Szulc, Krystyna Kotynek, Elżbieta Grossová, Władysław Adamiec, Michał Chrząstowski, Zofia Hájková, Mirosław Lewandowski, Bohumil Kučera, manželé Magalovi nebo jimi pověřené osoby

Romská národnostní menšina: 406, 407
Osoba pověřená podpisem smlouvy: Ladislav Goral
Další osoby v kancelářích: Ladislav Goral, Zdeněk Horváth, Michal Miko, Lucie Horváthová, PhDr. Vlado Oláh

Ruská národnostní menšina: 310, 311
Osoba pověřená podpisem smlouvy: Ing. Igor Zolotarev
Další osoby v kancelářích: Ing. Igor Zolotarev, Alexej Kelin, PhDr. Andrej Fozikoš, Mgr. Ivan Savický, Marina Dobuševa, MUDr. Yuriy Onikiy, Alexandr Barabanov

Rusínská národnostní menšina: 410, 411
Osoba pověřená podpisem smlouvy: Jiří Havel
Další osoby v kancelářích: Jiří Havel, Ivan Bojko, Ing. Rudolf Matola, PhDr. Miloslav Kopecký

Řecká národnostní menšina: 204, 207
Osoba pověřená podpisem smlouvy: Mgr. Nataša Bortelová, Ing. Androniki Podlahová
Další osoby v kancelářích: T. Zisaki, A. Podlahová, N. Bortelová, E. Petelíková, E. Maniati, A. Botu, F. Nedělková, M. Lašo, T. Bortel, G. Papadopulos

Slovenská národnostní menšina: 210, 211
Osoba pověřená podpisem smlouvy: Radovan Čaplovič
Další osoby v kancelářích: Radovan Čaplovič, Mgr. Miloslav Beňo

Srbská národnostní menšina: 304, 305
Osoba pověřená podpisem smlouvy: Mgr. Mgr. Branislava Kubešová, CSc.
Další osoby v kancelářích: Sonja Antic, Margita Zmijanovic, Marcela Kolarc, Dragan Novanovic, Niki Rajkovic, Karin Kubešová, Borivoje Vasilijevic, Rade Petrovic, Peter Loudhart

Ukrajinská národnostní menšina: 208, 209
Osoba pověřená podpisem smlouvy: Viktor Rajčinec
Další osoby v kancelářích: Viktor Rajčinec, RNDr. Kristina Jojková, PhDr. Olga Mandová

Zveřejněno: 09.09.2020 – administrator
Vytisknout