Volební valná hromada

Vážení a milí členové ČChS a přátelé chorvatské kultury,

Česko-chorvatská společnost Vás srdečně zve na volební valnou hromadu, která se bude konat v úterý, 26.4.2022 v 18 hodin v Domě národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2.

Prosíme všechny členy, kteří by se v souladu s platnými stanovami rádi ucházeli o místo ve správném výboru na následující tříleté funkční období, aby do pátku 22.4.2022 zaslali návrh/přihlášku s krátkým popisem svého zájmu a kompetencí na mail: ceskohrvatskodrustvo@gmail.com.

Program:

1.  Zahájení valné hromady

2.  Volba předsedajícího a zapisovatele

3.  Zjištění usnášeníschopnosti

4.  Zpráva o činnosti spolku v uplynulých letech

5.  Plán činnosti na rok 2022

7.  Představení kandidátů a volba Správního výboru

9.  Různé (návrhy na spolupráci, aktivity, projekty…)

10.   Ukončení valné hromady

 

Zároveň prosíme všechny členy, aby zkontrolovali, zda uhradili členský příspěvek ve výši 200 Kč (150 Kč studenti a důchodci) za rok 2022 a pokud tak neučinili, aby to napravili, co nejdříve na č. účtu 4268916309/0800.

Máme za sebou hodně uskutečněných aktivit a před sebou řadu dalších plánů.

Těšíme se na Vás,

Mgr. Ivana Tichá, předsedkyně spolku

775109871

Zveřejněno: 12.04.2022 – Pavel Syrůček
Vytisknout