Křížek po křížku

Work shop ,, Křižek po křížku,, , který se konal v pátek 20.5. a v sobotu 21.5. v Domě národnostních menšin  patři do projektu Světový den výšivky. Světový den výšivky v Praze se oslavuje od r.2016 a to od třetího květnového čtvrtka, kdy je samotný Den výšivky do konce týdně včetně neděle, kdy se Ukrajinci  scházejí na průvod městem ve výšivkách. Mezitím v pátek a v  sobotu se připravují různé akce ke Dni výšivky, mezi ně patří i work shop z vyšívaní. V minulých letech se work shopů většinou účastnily dětí, nyní jsou to i dospělí, dokonce nejen ženy ale i muži mají zájem se naučit vyšívat.

V kultuře každého národa jsou věci, které odrážejí jeho zvláštní národní tradici.

Co pro Ukrajince znamená výšivka ? V první řádě musím sdělit, že je to krásná ruční práce, do které je vložená láska, dobro, mír a hodně pozitiva. Jestli porovnáme smysl a využití výšivky dle časového horizontu, tak například v 19 st. se výšivka používala nejen na košilích ale na předmětech denní potřeby : ručníky všední a sváteční, domácí předměty, ložniny, různé oděvy. Ale nejdůležitějším byla právě vyšívaná košile, kterou oblékali na tělo. Ukrajinci věřili a věří dodnes že vyšívána košile je chrání od všeho zlého dokonce od úmrtí. Nejcennější jsou košile, které se předávaly dědičně. V případě, že lide museli opouštět své domovy, v první řádě brali s sebou vyšívané košile.

Ve 20. století bojovala Ukrajina za svobodu a nezávislost formou založení politických, partyzánských, tajných a vojenských organizací a také dalšími aktivitami zaměřenými na nezávislost Ukrajiny. Účastníci těchto organizaci se často  oblékali do vyšívaných košil a tímto prokazovali svou identitu a zároveň prozrazovali svou ideologii. Za tyto akty byli vražděni a to s celými rodinami .

Proto nyní ukrajinská vyšívaná košile  je nejen tradiční součástí šatníku Ukrajinců, ale také národním symbolem – symbolem boje za nezávislost, symbolem nezdolnosti, nezdolného ducha, lásky a naděje.  

Z důvodu velké poptávky se výšivky začali vyrábět pomoci strojového vyšívání, což také vedlo k rychlejšímu vývoji ještě více vzorů které tvořili ukrajinské umělci. Nyní již opět pozorujeme velký zájem o vytváření výšivky ručně, v první řádě se jedná o košile pro svou rodinu a blízké. Ukrajinci věří, že výšivka je genetickým kódem ukrajinské národnosti.

Fotogalerie
Zveřejněno: 23.05.2022 – Pavel Syrůček
Vytisknout