Koordinace humanitární pomoci v Domě národnostních menšin

Koordinace v Domě národnostních menšin ohledně přijímaní a přepravy humanitární pomoci do skladů v Praze  +420 776 869 307

+420 776 869 274

Děkujeme za obrovský zájem, ale v současné době již přijímáme pouze zdravotní materiál např. škrtidla, tzv. tourniquet nebo též powerbanky. Více informací na FB stránce Ukrajinské iniciativy https://www.ukrajinci.cz/ .   

Humanitární pomoc DNM DNM DNM

Informace o zajišťování humanitární pomoci Ukrajině
Spolupráce Domu národnostních menšin, o.p.s. a ukrajinských organizací v ČR

Dům národnostních menšin, o.p.s. (DNM), zřízený Magistrátem hl.m.Prahy, poskytuje základnu pro rozsáhlou sbírku pomoci Ukrajině, která v DNM aktivně probíhá od 25.2.2022. DNM v této věci spolupracuje s Ukrajinskou iniciativou v ČR., která pomoc ze strany ukrajinských organizací zaštiťuje. Hlavním koordinátorem sbírky je zástupce ukrajinské menšiny při Radě vlády pro národnostní menšiny pan Bohdan Rajčinec.

Sbírka je tříděna a dopravována dobrovolníky na Ukrajinu, jedná se mj. o tzv. taktický obranný materiál (neprůstřelné vesty, helmy, termovize a powerbanky, speciální oblečení aj.), lékařské a medicínské prostředky (škrtiče, tzv. tourniquet, různé typy obinadel, jehly, léčiva aj.), dále oblečení a jídlo.     

Dopravu do skladu ve Lvově (přepravní uzel) zajišťují ukrajinské organizace v ČR ze svých zdrojů. Dodatečně bude možné čerpat prostředky ze sbírky, kterou ukrajinské organizace spravují. DNM poskytuje desítkám dobrovolníků základní servis, např. technický, informační. DNM umožňuje dobrovolníkům užívání společných prostor. Chod DNM je díky dobrému krizovému řízení nadále standardně užíván (velký sál, jiné menší prostory a kanceláře jednotlivých menšin).   

K 10.3.2022 bylo ze strany DNM a ukrajinských organizací na Ukrajinu dopraveno cca 425 tun roztříděné, specializované pomoci, která nezahrnuje další tuny materiálu dopraveného do externích skladů v Praze (Zličín, Chrášťany, Kolbenova), respektive dodávky z jiných českých měst, se kterými organizátoři sbírky spolupracují. 


Zde pár informací o klubovně v Rock Café. 

Otevíráme ukrajinskou klubovnu!✌️
V posledních dnech jsme vdechli novou tvář našemu shopu, kde se dříve prodával merchendise a desky kapel, a přetvořili ho v místo, kde se mohou lidé prchající z Ukrajiny setkávat, využít náš PC nebo tiskárnu se scannerem a řešit věci nezbytné pro jejich další fungování v České republice. K dispozici je také WiFi, teplé nápoje nebo malý dětský koutek s postýlkou pro jejich ratolesti, to vše samozřejmě zdarma. 
Tento prostor je otevřený od pondělí do pátku od 12:00 do 18:00, případně po dohodě.

Šárka Hlaváčková 
booking & production manager

ROCK CAFÉ PRAGUE
Národní 20, 11000 Praha 1

Ukrajinská klubovna

 

Sbírka potřeb pro uprchlíky

Sbírka potřeb

Sobota 19.3 2022 v Domě národnostních menšin

DNM 19.3.2022 DNM 19.3.2022 DNM 19.3.2022 DNM 19.3.2022

Zveřejněno: 01.03.2022 – Pavel Syrůček
Vytisknout