10 let časopisu Kamarádi

Milí a vážení kamarádi, kolegové.

Dovolte mi, abych vás srdečně pozvala na vernisáž výstavy 10 let Kamarádi, která proběhne v Domu národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2, úterý 7. září od 18 h.

Touto výstavu si připomeneme výročí časopisu a lidí, kteří na časopisu spolupracují. Na výstavě můžete zhlédnout ilustrace a grafické zpracování časopisu. Dále můžete nahlédnout do procesu, jak časopis vzniká. Budou vystavena všechna doposud vydaná čísla, návštěvníci je mohou porovnat a posoudit, jak se naše práce vyvíjí.
Po tak dlouhé kovidové odstávce jsme chtěli pojmout tuto vernisáž jako společnou oslavu. Toto však nynější podmínky ještě nedovolují. Zahájení proběhne podle možností v závislosti na pravidlech spojených s epidemiologickou situací. Účastnící by měli mít potvrzení o bezinfekčnosti podle platných pravidel.
Máme omezený počet lidí, kteří mohou být v sale současně, proto vás poprosím, abyste mi svoji účast nahlásili, ideálně co nejdříve, pokud svůj program už znáte. Prosím, nahlaste mi, zda přijdete sami, či s doprovodem.

Těším se na vás, Sevda Kovářová
Spolek Zaedno
603 103 928


10 let časopisu Kamarádi
Zveřejněno: 01.09.2021 – Pavel Syrůček
Vytisknout