Opłatek Polonijny Polského klubu v Praze

Vánoční oplatka je katolická vánoční tradice, zvyk se tradičně dodržuje během Kūčios v Litvě a Wigilia v Polsku 24. prosince. Oplatka (z latinského oblatum "obětní dar") je velmi tenká bílá vločka chleba, nekvašeného a nesoleného, pečená z bílé mouky a vody bez přidání droždí, o které se dělí křesťané shromážděni o Vánocích.

Vánoční oplatka je symbolem smíření a odpuštění, znamením přátelství a lásky. Její sdílení na začátku Štědrého dne vyjadřuje vůli být spolu. Má svou symboliku nejen v duchovním rozměru: samotná hmota oplatky: „chléb“, také zdůrazňuje časovou povahu přání. V kontextu tohoto přání je odkaz na modlitbu Otče náš: ať nám nechybí (chléb náš vezdejší...). Symbolika chleba má ještě jeden rozměr: člověk musí být dobrý jako chléb a dělitelný jako chléb.

Opłatek Polonijny Polského klubu v Praze, je pravidelně opakující se setkání. Letos byly oplatky rozdány 18. prosince 2021, ale přímo jsme je nesdíleli mezi sebou z důvodu pandemických omezení . Štědrovečerní atmosféru navodily koledy, které zpívala naše klubová kamarádka Anna Musil-Nachman za doprovodu Jana Bárty.

Jak můžete vidět na fotografiích, do Klubu vstoupili noví lidé a štědrovečerní radost byla nadobro celovečernim hostem. Klub Polsky v Praze přeje všem vánoční dobrou náladu, hodně zdaví a vše nejlepší na Stědrý den a do nového, doufejme více uvolněného Roku 2022.
Fotogalerie
Zveřejněno: 28.12.2021 – Pavel Syrůček
Vytisknout