20. Setkání národnostních menšinProsíme o potvrzení účasti vyplněním elektronické přihlášky do 2. listopadu

 2021 do 24.00 hodin

ZDE

Poz_1
Poz_2

Fotografie z konference Reflexe a výhledy národnostních menšin1 2 
12Poz_3

Poz_4

Fotografie ze slavnostního večera


Konference 4.11.2021

Z důvodu epidemiologické situaci si též dovolujeme připomenout pravidla platná na místě akce. Všichni příchozí jsou povinni se prokázat platným certifikátem o očkování, prodělání nemoci do 180 dní, nebo PCR testem ne straším než 3 dny, nebo antigenním testem ne starším 24 hodin. Pokud nebude splněna ani jedna z uvedených podmínek, účast na konferenci ani společenském večeru nebude umožněna.  

Všichni účastníci jsou povinni používat též respirátor nebo adekvátní ochranu úst normy FFP2.  Tato povinnost se nevztahuje na mluvčí do mikrofonu a osoby vykonávající uměleckou činnost. Respirátor je možné rovněž sejmout v případě konzumace. Prosíme též o dodržování rozestupů a používání dezinfekce na ruce.

Zveřejněno: 12.10.2021 – Pavel Syrůček
Vytisknout