Záhuba nebo očištění

Éva Mayer program

pozvánka nováÉVA MAYER

1983, Šamorín, Slovensko

Žije a pracuje v Budapešti.

 

Ve své práci se léta zabývá aktuálními společenskými, sociálními, sociologickými problémy, které se dají úzce spojit s  jejími osobními  otázkami a zážitky ze života. Často rozvádí  tabuizovaná témata,  jako je nemoc, společenské menšinové konflikty,  problém předsudků,  migrace nebo  pomíjení, zpracování smutku nebo myšlenkov&ea cute; okruhy otázek kolem  víry a náboženství.  Zabývá se vztahy mezi jedincem a společností, a tím, v čem spočívá  středoevropská identita. Přes osobní zážitky se snaží  o zobecnění svého  sdělení na obecně platné,  se zapojením kolektivního  vědomí.  Zajímá se o  přetvoření  grafiky na „prostorovou grafiku", její grafické instalace jsou místně specifické a vytvářejí  určující  nedílnou součást  prostoru. Často je navrhuje do sakrálních prostorů, kde se nezvyklým propojením navzájem  dobře  doplňuje  všední a sakrální. Své instalace spojuje často se zvuky a pohybovými obrazy.

 


Éva Mayer leporelo

 

Éva Mayer leporelo
Fotogalerie

Zveřejněno: 08.06.2017 – Pavel Syrůček
Vytisknout