Tradiční pouť Bulharů v Mikulčicích

Mikulčice 2018


Mikulčice 2018


Mikulčice 2018

 

12. května se konala tradiční pouť Bulharů do Mikulčic. Autorem ideje, iniciátorem i organizátorem události je Asociace bulharských spolků v ČR (ABS v ČR), s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Déle než 35 let se členové ABS v ČR (dříve BKOO), jejich přátele, příznivci a podporovatelé scházejí na tomto místě, aby se poklonili před památníkem s. Cyrila a Metoděje.

Tento rok bylo na krajanské setkání v Mikulčicích více jak 450 osob z regionálních klubu (členů ABS v ČR) z Prahy, Brna, Olomouce, Plzně, Ústí nad Labem, Mladé Boleslavy, Kladna a Mostu, členové Bulharské pravoslavné obce v ČR, členové Křesťanského sdružením Bulharů v České republice „Svatého Nikolaje Mirlikijského Divotvůrce“, Bulhaři z Bratislavy, čtyřiceti členná skupina z Německa pod vedením Ivo Stoilova, předsedy bulharsko-německého kulturního sdružení „Zlatý věk“ z Norimberku. Výprava byla složena z našich krajanů z Mnichova, Ingolstadtu, Mannheimu, Erlangenu aNorimberku.

 

Oficiální část se konala před památníkem sv. Cyrila a Metoděje, který byl vyzdvižen z iniciativy ABS. Po položení věnců a květin, následovala slova oficiálních hostů“ Ivo Stoilova, předsedy sdružení „Zlatý věk“, Německo; Pala Vodseďálka, předsedy komise pro národnostní menšiny v Ústeckém kraji; Gabriely Havlůjové, Magistrát města Kladno, Prof. Zdravko Popova, bývalého velvyslance Bulharské republiky v ČR; Josefa Vlašiče, starosty města Mikulčice; Ireny Chovalčikové, ředitelky Masarykova muzea v Hodoníně; Františka Synka, ředitele Slovanského hradiště v Mikulčicích; Damjana Popochristova, předsedy nadace „Bulharské centrum osvícení“.

Krajanské setkání skončilo bohatým kulturním programem, ve kterém vystoupil:

- Sbor "Hlasy z Bulharska" při Bulharském kulturně osvětovém klubу,  Praha;

- Bulharská sobotně-nedělní škola, Brno;

- Taneční skupina „Bulharské rytmy" z Ludwigshafenu a Wormsu, Německo;

- zástupci tanečního souboru „SamoDivi“ z Norimberku;

- 4letý Danny Makarov z Erlangenu, Německo.

Slavnostní program byl zakončen tradičním bulharským kolovým tancem „choro“, do kterého se zapojilo mnoho krajanů, ale dokonce i Češi.


Fotogalerie

Zveřejněno: 20.04.2018 – Pavel Syrůček
Vytisknout