Smlouva mezi ČR a Běloruskem o důchodovém zabezpečení

Implementace v praxi Smlouvy mezi ČR a Běloruskem o důchodovém zabezpečení

 

Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2 – Vinohrady

3. března 2020 od 17:00 hod.

 

Zástupkyně běloruské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny Alena Kovářová (Tsikhanovich), Osvětový spolek Skaryna, o.s. a BLRČR zvou Bělorusy a Bělorusky na praktický seminář věnovaný implementaci Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, která vstoupila v platnost dne 1. 10. 2019. Základními principy smlouvy a praktickými návody, kde a jak žádat o důchod, vás provedou:

• JUDr. Jiří Bauer z Ministerstva práce a sociálních věcí

• JUDr. Juraj Puobiš z České správy sociálního zabezpečení

Na otázky spojené s úředními překlady a použitím vybrané terminologie odpoví soudní tlumočnice Mgr. et Mgr. Kryścina Šyjanok. 

Z důvodu kapacity potvrďte prosím svou účast na e-mail: skaryna@email.cz nebo v události na FB:

https://www.facebook.com/events/246951333136883/


Implementace v praxi

 

Zveřejněno: 26.02.2020 – Pavel Syrůček
Vytisknout