Postupné obnovení činnosti

 

Dům národnostních menšin o.p.s., Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského  soudu v Praze,  v oddílu O, vložce číslo 635   IČ: 285 16 346

Bankovní spojení: PPF Banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, č.ú: 2010180008/6000

tel: 224 419 800, 224 419 801

email: jstedron@dnm-praha.eu,

___________________________________________________________________________

 

Postupné obnovení činnosti

 

Na základě vyhlášení Vlády ČR ze dne 23.04.2020 je možné obnovit spolkovou činnost od 24.04.2020 za podmínek:

  • zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,
  • mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,
  • bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Pro tento typ činnosti i nadále využívejte své kanceláře za dodržení výše uvedených podmínek.

 

K obnovení činnosti knihovny pro veřejnost dojde v průběhu měsíce května, jelikož v současné době probíhá důkladný úklid a revize knižního fondu.

 

Kulturní, společenské a ostatní mimoškolní vzdělávací akce v Domě národnostních menšin je možné obnovit od 25. května 2020 při dodržování přísných hygienických opatření. Maximální počet osob a další podmínky budou upřesněny.

 

Rezervace společných prostor budou přijímány již nyní na termíny od 25. května 2020.

V současné době provádíme důkladný úklid společných prostor a čištění židlí.

 

Do Domu je nutné vždy vstupovat se zakrytými ústy a nosem, roušky používejte i během činnosti a během akcí. Využívejte desinfekční prostředky k desinfekci rukou. Nádoby s dávkovači budou umístěny naproti recepci Domu, v galerii, v kavárně, u vstupu do sálu, v zasedací místnosti ve 4. patře a v knihovně.

 

Prosíme o dodržování základních hygienických pravidel (splachování toalet, mytí rukou, používání kapesníků), nestoupejte na židle ve venkovní obuvi.

Dbejte, prosím, o své zdraví i zdraví ostatních.

 

Termín Pražské muzejní noci byl přeložen na sobotu 10. října 2020, zatímco mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2020 byl zrušen.

 

Přeji Všem hodně zdaru ve Vašich činnostech,

 

 

V Praze dne 28.04.2020

Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D.

ředitel

Zveřejněno: 29.04.2020 – Pavel Syrůček
Vytisknout