Oznámení o okamžitém uzavření společenského sálu a knihovny v Domě národnostních menšin

Oznámení o okamžitém uzavření společenského sálu a knihovny v Domě národnostních menšin

V Praze dne 13.03.2020

Na základě vyhlášení Vlády ČR se z hygienických důvodů uzavírá s okamžitou platností Sál pro všechny akce až do odvolání. Z důvodu zapojení knihovny do veřejné sítě knihoven se uzavírá též prostor knihovny až do odvolání.

Provoz Domu národnostních menšin je zachován v rozsahu kanceláří národnostních menšin a společných prostor pro akce s maximální kapacitou 20 osob (zasedací místnosti, galerie, kavárna, místnost č. 105). Prosíme, aby organizátoři jednotlivých akcí zvážili, zda tyto akce proběhnou. V případě zrušení již naplánované akce nebo jiné rezervace místností prosíme o oznámení prostřednictvím rezervačního systému nebo e-mailu. Prosíme o dodržování základních hygienických pravidel. Zaměstnanci správce budovy (Centra, a. s.) byli též požádáni o zvýšenou pozornost a důslednější úklid. Zasíláme také odkaz na webové stránky HMP, kde jsou informace k úpravě provozu úřadu vzhledem ke stavu nouze, který byl včera vyhlášen http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/magistrat_upravuje_provoz_a_presouva.html

 

S přátelským pozdravem

Jakub Štědroň

 

Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D.

ředitel

Dům národnostních menšin o.p.s.

Vocelova 602/3

120 00  Praha 2 - Vinohrady

Tel.:  221 419 801

Mob.: 725 479 709

jstedron@dnm-praha.eu

www.dnm-praha.eu

 

 

Dům národnostních menšin o.p.s., Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského  soudu v Praze,  v oddílu O, vložce číslo 635   IČ: 285 16 346

Bankovní spojení: PPF Banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, č.ú: 2010180008/6000

tel: 224 419 800, 224 419 801

email: jstedron@dnm-praha.eu,

___________________________________________________________________________

 

Vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR

 

Na základě vyhlášení Vlády ČR se z hygienických důvodů uzavírá Sál pro všechny akce až do odvolání.

Z důvodu zapojení knihovny do veřejné sítě knihoven se uzavírá prostor knihovny až do odvolání.

Provoz Domu národnostních menšin je zachován v rozsahu kanceláří národnostních menšin a společných prostor pro akce s maximální kapacitou 20 osob (zasedací místnosti, galerie, kavárna, místnost č. 105). Prosíme, aby organizátoři jednotlivých akcí zvážili, zda tyto akce proběhnou. V případě zrušení již naplánované akce nebo jiné rezervace místností prosíme o oznámení prostřednictvím rezervačního systému nebo e-mailu.

Prosíme o dodržování základních hygienických pravidel (splachování toalet, mytí rukou, používání kapesníků). Zároveň byli požádáni zaměstnanci správce budovy (Centra, a. s.) o zvýšenou pozornost a důslednější úklid.

V Praze dne 13.03.2020

Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D.

ředitel 

Zveřejněno: 13.03.2020 – Pavel Syrůček
Vytisknout